We hebben 39 gasten en geen leden online

Artikelindex

                                                       logo wik 

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap voor Wandeltochtleden

Beste wandelaar (ster),
Fijn dat u belangstelling toont voor Wandelen. Wsv. WiK vindt het belangrijk dat mensen actief bezig zijn en daarvan is deelname aan wandeltochten een goed voorbeeld.

Achternaam + initialen :

Voornaam           :                                            Adres         :

Geslacht              О man О vrouw                      Postcode    :

Geb. datum         :                                            Woonplaats :

Telefoonnr. (vast) :                                            E-mailadres :

Tel. nr. mobiel     :

IBAN (bankrek.nr) :

Ten name van      :

Lidmaatschap Koninklijke Wandel Bond Nederland
O Ik ben al lid van de KWBN      О basis of О standaard.
Bondnummer                                naam vereniging :
O Ik ben nog geen lid van de KWBN
Ik kies voor het type : О basis of О standaard.  Uw keuze aankruisen (zie toelichting hieronder)
 
Ingangsdatum lidmaatschap:
Datum          :
Handtekening :

Mogen / kunnen wij, binnen uw mogelijkheden, een beroep op u doen voor activiteiten binnen onze vereniging? : О Ja   О Nee

Toelichting type lidmaatschap KWBN:
Als lid van Wsv. WiK wordt u ook automatisch lid van de KWBN. Hierbij hebt u de keuze uit 2 vormen van lidmaatschap.
1. het basis lidmaatschap. Hierbij ontvangt u de Wandelvoordeelpas van de KWBN (met korting bij andere wandeltochten en evenementen).
De bondscontributie hiervoor bedraagt in 2019 € 10,00 per jaar.
2. het standaard lidmaatschap. Hierbij ontvangt u bovenop het basis lidmaatschap het LWP en 5x per jaar het magazine Wandel.nl
De bondscontributie hiervoor bedraagt in 2019 € 16,00 per jaar.
Als u via een andere vereniging al lid ben van de KWBN, betaalt u bij WiK niet nog eens bondscontributie.

Dit formulier opsturen naar:      Wsv. Willen is Kunnen
                                              Ledenadministratie
                                              Appelhof 36
                                              9201 KT Drachten

   
© WSV-WIK.NL alle rechten voorbehouden