Aanmeldingsformulier Lidmaatschap voor Wandeltochtleden.
Beste wandelaar(ster),
fijn dat u belangstelling toont voor wandelen. Wsv. WiK vindt het belangrijk dat mensen actief
bezig zijn en daarvan is deelname aan wandeltochten een goed voorbeeld.
Printen
Logo
Achternaam + initialen:
Voornaam:
Geboorte datum:
Geslacht:
man
vrouw
Adres:
Postcode Woonplaats:
Telefoon nummer:
Mobiel nummer:
E-Mail adres:
IBAN(bankrek.nr.):
Ten name van:
Lidmaatschap Koninklijke Wandel Bond Nederland:
Ik ben al lid van de KWBN:
basis
standaard
Bondsnummer:
Ik ben nog geen lid, maar wil wel lid worden van de KWBN.
Ik kies voor het type :
basis
standaard
Ik wil geen lid worden van de KWBN.
Ingangsdatum:
Handtekening:
Mogen / kunnen wij, binnen uw mogelijkheden, een beroep op u doen voor activiteiten binnen onze vereniging?
Ja:
Nee:
Aanvinken wat van toepassing is
Toelichting type lidmaatschap KWBN:
Via Wsv. WiK kunt U ook lid van de KWBN worden.
Hierbij hebt u de keuze uit 2 vormen van lidmaatschap.
1. het basis lidmaatschap.
Hierbij ontvangt u de Wandelvoordeelpas van de KWBN (met korting bij andere wandeltochten en evenementen).
De bondscontributie hiervoor bedraagt in 2024 €16,50 per jaar.
2. het standaard lidmaatschap.
Hierbij ontvangt u bovenop het basis lidmaatschap 4x per jaar het magazine Wandel.nl.
De bondscontributie hiervoor bedraagt in 2024 €29,00 per jaar.

Als u via een andere vereniging al lid bent van de KWBN, betaalt u bij WiK geen bondscontributie.

Dit formulier opsturen naar:

Wsv. Willen is Kunnen
Ledenadministratie
Korenmolen 113
9203 VB Drachten

 

Logo

Informatie bij aanmelding Lidmaatschap voor Wandeltochtleden.
Dit blad bewaren bij uw administratie.

Een contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
De verenigingscontributie.
De verenigingscontributie voor WiK bedraagt in 2024 € 6,- per jaar.
Bij aanmelding betaalt u € 6,-, na 1 november betaalt niets over de resterende maanden van het kalenderjaar.
De contributie wordt daarna medio december afgeschreven van uw bankrekening.

De bondscontributie.
Via Wsv. WiK kunt U ook lid van de KWBN worden.
Hierbij hebt u de keuze uit 2 vormen van lidmaatschap.
De bondscontributie wordt medio november geïnd door WSV-WiK en later afgedragen aan de KWBN.
1. het basis lidmaatschap.
Hierbij ontvangt u de Wandelvoordeelpas van de KWBN (met korting bij andere wandeltochten en evenementen).
De bondscontributie hiervoor bedraagt in 2024 €16,50 per jaar.
2. het standaard lidmaatschap.
Hierbij ontvangt u bovenop het basis lidmaatschap 4x per jaar het magazine Wandel.nl
De bondscontributie hiervoor bedraagt in 2024 €29,00 per jaar.

Ik heb gekozen voor : О basis KWbN, О standaard KWbN, o geen lidmaatschap KWbN.

Bij aanmelding voor het KWbN lidmaatschap betaalt u naar rato over de resterende maanden van het kalenderjaar.
Deze contributie wordt daarna medio december afgeschreven van uw bankrekening.

Bovenstaande bedragen kunnen jaarlijks aangepast worden.

Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan Wsv-WiK Drachten om doorlopende incasso-opdrachten (SEPA) te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie.
Door ondertekening geeft u ook toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig bovengenoemde opdracht. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 56 dagen na afschrijving contact op met uw bank.

Door ondertekening geeft u tevens toestemming om uw gegevens op te slaan in ons ledenbestand.
Zie hiervoor ook onze privacy verklaring voor leden op de website (www.wsv-wik.nl).

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 15 december bij de ledenadministratie.

Wsv. Willen is Kunnen
Ledenadministratie
Korenmolen 113
9203 VB Drachten