Aanmeldingsformulier Lidmaatschap voor Wandeltochtleden.
Beste wandelaar(ster),
fijn dat u belangstelling toont voor wandelen. Wsv. WiK vindt het belangrijk dat mensen actief
bezig zijn en daarvan is deelname aan wandeltochten een goed voorbeeld.
Printen
Logo
Achternaam + initialen:
Voornaam:
Geboorte datum:
Geslacht:
man
vrouw
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoon nummer:
Mobiel nummer:
E-Mail adres:
IBAN(bankrek.nr.):
Ten name van:
Lidmaatschap Koninklijke Wandel Bond Nederland:
Ik ben al lid van de KWBN:
basis
standaard
Bondsnummer:
Ik ben nog geen lid van de KWBN.
Ik kies voor het type :
basis
standaard
Ingangsdatum lidmaatschap:
Datum:
Handtekening:
Mogen / kunnen wij, binnen uw mogelijkheden, een beroep op u doen voor activiteiten binnen onze vereniging?
Ja:
Nee:
Aanvinken wat van toepassing is
Toelichting type lidmaatschap KWBN:
Als lid van Wsv. WiK wordt u ook automatisch lid van de KWBN.
Hierbij hebt u de keuze uit 2 vormen van lidmaatschap.
1. het basis lidmaatschap.
Hierbij ontvangt u de Wandelvoordeelpas van de KWBN (met korting bij andere wandeltochten en evenementen).
De bondscontributie hiervoor bedraagt in 2021 €11,00 per jaar.
2. het standaard lidmaatschap.
Hierbij ontvangt u bovenop het basis lidmaatschap het LWP en 5x per jaar het magazine Wandel.nl.
De bondscontributie hiervoor bedraagt in 2021 €18,50 per jaar.

Als u via een andere vereniging al lid bent van de KWBN, betaalt u bij WiK geen bondscontributie.

Dit formulier opsturen naar:

Wsv. Willen is Kunnen
Ledenadministratie
Appelhof 36
9201 KT Drachten

 

Logo Informatie bij aanmelding Lidmaatschap voor Wandeltochtleden.
Dit blad bewaren bij uw administratie.

Een contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
De verenigingscontributie.
De verenigingscontributie voor WiK bedraagt in 2021 € 5.00 per jaar.
Bij aanmelding betaalt u €5,00, na 1 november betaalt niets over de resterende maanden van het kalenderjaar.
De contributie wordt daarna medio januari afgeschreven van uw bankrekening.

De bondscontributie.
Als lid van Wsv. WiK wordt u ook automatisch lid van de KWBN.
Hierbij hebt u de keuze uit 2 vormen van lidmaatschap.
De bondscontributie wordt medio januari geïnd door WSV-WiK en late afgedragen aan de KWBN.
1. het basis lidmaatschap.
Hierbij ontvangt u de Wandelvoordeelpas van de KWBN (met korting bij andere wandeltochten en evenementen).
De bondscontributie hiervoor bedraagt in 2021 €11,00 per jaar.
2. het standaard lidmaatschap.
Hierbij ontvangt u bovenop het basis lidmaatschap het LWP en 5x per jaar het magazine Wandel.nl
De bondscontributie hiervoor bedraagt in 2021 €18,50 per jaar.

Ik heb gekozen voor het type : О basis of О standaard.

In het jaar van aanmelding geldt voor de bondscontributie de volgende staffelling:
Bij aanmelding van januari tot en met juli betaalt u 100 %
Bij aanmelding van augustus tot en met oktober betaalt u 50 %
Bij aanmelding in november en december betaalt u 0 %
Deze contributie wordt daarna medio januari afgeschreven van uw bankrekening.

Bovenstaande bedragen kunnen jaarlijks aangepast worden.

Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan Wsv-WiK Drachten om doorlopende incasso-opdrachten (SEPA) te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie.
Door ondertekening geeft u ook toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig bovengenoemde opdracht. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 56 dagen na afschrijving contact op met uw bank.

Door ondertekening geeft u tevens toestemming om uw gegevens op te slaan in ons ledenbestand.
Zie hiervoor ook onze privacy verklaring voor leden op de website (www.wsv-wik.nl).

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 15 oktober bij de ledenadministratie.

Wsv. Willen is Kunnen
Ledenadministratie
Appelhof 36
9201 KT Drachten