Volgende wandeltocht; 
zaterdag 29-06-2024

We hebben 707 gasten en geen leden online

< Terug


Contact ledenadministratie :

06-54657907      mailcontact

Jeugdleden:
Jongeren t/m 17 jaar zijn gratis lid van WSV WiK (betalen geen verenigingscontributie).
 
 

Contributie voor Trainingsleden (jaar 2024): 

€ 33,00 per half jaar.

Bij deelname aan twee trainingen per week betaalt u voor de tweede training € 16,50 per half jaar.

Het contributiehalfjaar loopt van 1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 31 december.

Bij aanmelding betaalt u naar rato voor het aantal nog resterende maanden van het kalenderhalfjaar

De bondscontributie (als u via wsv-wik lid bent van de KWbN) en trainingscontributie voor het eerste halfjaar wordt medio december afzonderlijk geïnd.


De trainingscontributie voor het tweede halfjaar wordt medio juli geïnd.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 juli resp. 15 december bij de ledenadministratie.

 

Contributie voor Wandelleden (jaar 2024):

€ 6,00 per jaar.

Een contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Het aanmeldingsformulier kunt U hier downloaden.

Bij aanmelding na 1 november is geen WiK contributie over het lopende jaar verschuldigd.

De bondscontributie (als u via wsv-wik lid bent van de KWbN) wordt medio december tezamen met de verenigingscontributie geïnd.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 15 december bij de ledenadministratie.

Aan de ledenadministratie ook wijziging van adres, telefoonnummer, ed. doorgeven.
Wij wijzigen dit ook in de administratie van KWBN.
 
 
Bondscontributie KWbN:
Op het KWbN lidmaatschap via onze vereniging krijg je 25 % korting.
Hierbij hebt u de keuze uit twee lidmaatschapsvormen. Zie onderstaande tabel
Bij aanmelding voor het KWbN lidmaatschap betaalt u naar rato over de resterende maanden van het kalenderjaar.

Lidmaatschapsvormen KWbN
Verenigingslid 2024

Standaardlidmaatschap

Leden ontvangen het 'Alles-in-1-pakket' met:
- Wandelvoordeelpas (met korting bij partners en op evenementen)

- 4x per jaar Magazine wandel.nl

€ 29,00
incl. korting

Basislidmaatschap
Leden ontvangen de Wandelvoordeelpas (met korting bij partners en op evenementen)

€ 16,50
incl. korting

 
       Per 01-01-2023 is het lidmaatschap van de KWbN NIET meer verplicht!

< Terug