We hebben 123 gasten en geen leden online

Adres ledenadministratie :

Wsv. Willen is Kunnen

Ledenadministratie

Appelhof 36

9201 KT Drachten

0512 531021      mailcontact

Jeugdleden :
Jongeren t/m 17 jaar zijn gratis lid van WSV WiK (betalen geen verenigings- en bondscontributie).
 
 
Als lid van WiK wordt u verplicht ook lid van de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN).
U betaald de verenigingscontributie en de bondscontributie apart (geldt uiteraard niet voor jeugdleden).

Contributie voor Trainingsleden: 

€ 30,00 per half jaar.

Bij deelname aan twee trainingen per week betaalt u voor de tweede training € 15,00 per half jaar.

Het contributiehalfjaar loopt van 1 januari t/m 30 juni en van 1juli t/m 31 december.

Bij aanmelding betaalt u naar rato voor het aantal nog resterende maanden van het kalenderhalfjaar

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1juli resp. 15 oktober bij de ledenadministratie.

 

Contributie voor Wandelleden:

€ 5,00 per jaar.

Een contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Het aanmeldingsformulier kunt U hier openen.

Bij aanmelding na 1 november betaalt u niets over de resterende maanden van het kalenderjaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 15 oktober bij de ledenadministratie.

Aan de ledenadministratie ook wijziging van adres, telefoonnummer, ed. doorgeven.
Wij wijzigen dit ook in de administratie van KWBN.
 
 
Bondscontributie (KWBN):
Hierbij hebt u de keuze uit twee lidmaatschapsvormen. Zie onderstaande tabel
Lidmaatschapsvormen Verenigingslid 2021

Standaardlidmaatschap

Leden ontvangen het 'Alles-in-1-pakket' met:
- Wandelvoordeelpas (met korting bij partners en op evenementen)

- 5x per jaar Magazine wandel.nl
- Jaargids wandelevenementen

€ 18,50

Basislidmaatschap
Leden ontvangen de Wandelvoordeelpas (met korting bij partners en op evenementen)

€ 11,00

 
De bondscontributie wordt in januari apart van de verenigingscontributie geïnd.

 

   
© WSV-WIK.NL alle rechten voorbehouden